Comissió de garanties: constitució irregular i judici sobre la constitució

Constitució irregular de la comissió de garanties

També hi va haver irregularitats amb la constitució de la Comissió de Garanties al desembre del 2020. La Comissió de Garanties hi és per defensar l’afiliat que veu vulnerats els seus drets. En observar que en aquesta constitució semblava que hi haguessin hagut irregularitats, una afiliada de la Intersindical-CSC i delegada electa va posar una demanda. Per a constituir la comissió s’hi van presentar cinc candidats i, com que hi havia cinc places de titulars, van ser escollits tots cinc. Hi havia tres places més de suplents que no es van cobrir en aquell moment ni han estat cobertes mai perquè no s’ha presentat mai més de cinc candidats. 

Dues d’aquestes persones no complien un dels requisits per a ser membres de la Comissió de Garanties.  Quan es van donar a conèixer els candidats a formar part de la comissió algú es va adonar que aquests dos eren alliberats sindicals i que, per tant, no podien ser membres de la Comissió de Garanties per incompatibilitat amb el reglament de la pròpia comissió. Malgrat tot se’ls va escollir i la situació ha acabat en una demanda judicial, ja que les queixes per canals interns del sindicat van ser reiteradament desoïdes i esquivades.

Judici sobre la constitució de la comissió de garanties

El judici que s’havia de celebrar aquest febrer ha patit ben bé 3 ajornaments i té prevista com a nova data de celebració el proper 14 de setembre.

Aquells que van ser nomenats membres de la dita Comissió el desembre de 2020 consten com a imputats no pas per voluntat de la demandant que només els citava com a testimonis, sinó per decisió dels jutges. Els jutges van decidir canviar-los la figura de testimonis per la d’imputats per si consideraven que s’havien de defensar d’alguna cosa.

Si el jutge estima la demanda, totes les decisions preses per la comissió podrien quedar invalidades. Si això és així,  totes les persones que han estat represaliades pel sindicat hauran de ser readmeses. Més endavant comentaré el cas dels represaliats. 

En els següents enllaços veureu els membres que van conformar la comissió al desembre de 2020 i el reglament de la pròpia comissió on s’especifica aquesta incompatibilitat.

Comissió de garanties (web de La Intersindical)

Reglament de la Comissió de garanties

Però és que sobre aquest tema, encara se n’ha fet una de més grossa. Per tal de poder incloure aquestes dues persones que hi eren de forma irregular, la Intersindical-CSC aprovà un codi ètic al juliol del 2021. En aquest codi ètic, la Intersindical-CSC redefineix el concepte “alliberat” de tal manera que considera només alliberats sindicals aquelles persones a les que el sindicat dona més hores de les que les hi pertoquen legalment per a ser alliberats. És a dir, no es consideren alliberats aquells que tenen les hores legalment establertes, sinó aquells que, a part d’aquestes hores, en tenen de més assignades per la Intersindical-CSC. Aquí ho teniu, com sempre amb captura de pantalla i enllaç:

Codi ètic de La Intersindical

Però el problema és que aquesta modificació del què és un alliberat i del que no és, és un frau de llei. Per exemple a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern no estableix un nombre d’hores determinat per a ser alliberat sindical. És a dir, una persona amb una sola hora d’alliberament, és un alliberat sindical. La Intersindical-CSC no té dret a modificar aquest concepte perquè hi ha una llei superior que ho regula. Com sempre, captura de pantalla de l’article de la llei (article 9.2) i enllaç a la llei mateixa:

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Una altra irregularitat que es produeix a la Comissió de Garanties és el cas del Ramon Torrents Munt. Aquest membre de la comissió fa també classes remunerades de formació  online per al sindicat. Això incompleix també el mateix article del reglament. Podeu veure en aquest enllaç, que correspon a la comissió de govern de l’Ajuntament de Barcelona (lloc on també ell hi va treballar al 2020) que, efectivament, fa classes online per la Intersindical:

COMISSIÓ DE GOVERN Ajuntament de Barcelona – Sessió ordinària de 20 de maig de 2021

Actualment la Comissió de Garanties consta només de tres membres, enlloc del cinc. Els dos membres que eren alliberats sindicals han deixat de ser-ne membres, un per decés i l’altra per una baixa. També quedà vacant un altre lloc per una dimissió. Quan es van buscar candidats per omplir les places que quedaven només se’n van buscar dos. Ningú havia informat que un dels membres havia dimitit. Per a cobrir aquestes dues places hi havia, doncs dos candidats. Una de les candidates tenia un currículum impecable i malgrat tot no va ser escollida.